BSPH-bulgarian society of publishers in humanities
 
 
 
EN
 
 
 
 

Българско общество на хуманитарните издатели (БОХИ)

е официално регистрирано в началото на 2007 г., след няколкогодишно обсъждане на идеята в нашите среди.

Ние сме обединение най-вече на издатели,
но също така на автори, преводачи, редактори и културни журналисти,
работещи върху и с книги и периодика
в областта на хуманитаристиката, истински изящната литература и изкуствата.


Правим опити за:

  • търсене на нестандартни решения за онези специфични проблеми, на които се натъкват работещите в областта на подобни издания, и то в контекста на "малка култура" и "малък език" (количествено, разбира се);
  • защита на нашата професионална и интелектуална независимост и авторитет;
  • увеличаване на видимостта на нашите издания, включително разширяване на техния културен пазар, включително защита на по-справедливи принципи за работа, което да е от полза, в крайна сметка, преди всичко за читателя;
  • развитие на партньорството с подобни на нас обединения и отделни личности, и в страната, и в чужбина.

Един от определящите ни мотиви винаги е била идеята, че ако работим заедно, ще сме по-гъвкави спрямо ситуацията в малкия локален свят на изданията - ситуация, която крие възможността да заплаши оцеляването на типа издатели, към който принадлежим ние, а следователно – да доведе до обедняване на културата на книгата, във всичките й измерения, с всичките й участници.Управителен съвет:

председател
Антоанета Колева (издателска къща КХ - Критика и Хуманизъм)
членове
Ани Бурова ("Литературен вестник")
Ваня Серафимова (Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София)
Уважаеми колеги и приятели - издатели, автори, преводачи, журналисти...,

Ако споделяте нашите виждания и искате да се присъедините към нас, можете да се свържете с нас на bsph@bsph.org или изпратите писмо (вж. Контакти)

   Създаването на този сайт бе подкрепено от

CEEBP

Вижте каталозите с издания на всеки един от членовете ни!
 
Created by FORMAT.BG
Vasil Tsintsev / http://cincev.com