BSPH-bulgarian society of publishers in humanities
 
 
 
EN
 
 
 

Издателство СОНМБиблиотека ДЕЛОС ще представя текстове, илюстриращи достиженията на античните мислители в областта на философията и реториката, както и съвременни техни интерпретации. Всички тези съчинения ще бъдат цялостно преведени на български език за първи път.
Водещ на поредицата е доц. д-р Николай Гочев.
автор:
Платон
заглавие:
Закони
 
превод от старогръцки: Невена Панова, Георги Гочев
2006 г., с. 752, ISBN: 954-8478-86-2, 978-954-8478-86-1
 
автор:
Антология
заглавие:
Икономика
Антични автори за стопанството
 
съставител:Георги Гочев
превод от старогръцки: Георги Гочев
2006 г., с. 268, ISBN: 954-8478-61-7, 978-954-8478-61-8
 
автор:
Аристотел
заглавие:
Два трактата:
За небето, За възникването и загиването
 
превод от старогръцки: Димка Гичева, Димитър Илиев
2006 г., с. 320, ISBN: 954-8478-87-0, 978-954-8478-87-8
 
автор:
Псевдо-Аристотел
заглавие:
Реторика към Александър
 
превод от старогръцки: Георги Гочев
2004 г., с. 168, ISBN: 954-8478-58-7
Произведението може да бъде разглеждано като общо учебно въведение в теорията на красноречието. Авторът е разграничил реторическите родове, посочвайки целите и свойствата на всеки от тях. Направил е кратък преглед на частите на речта и на изискванията, които ораторът трябва да изпълнява при изработката им.
 
автор:
Аристотел
заглавие:
Метафизика
 
превод от старогръцки: Николай Гочев, Иван Христов
2000 г., с. 540
В четиринайсетте книги със записки на Аристотеловите възгледи за "първата философия" философията за първи път поставя и намира отговори на въпросите: що е философия?, с какво се занимава тя?, към какво се стреми философстването?
 
автор:
Томас Слезак
заглавие:
Да четем Платон
 
превод от немски: Невена Панова
2002 г., с. 160
Книгата на един от най-видните представители на съвременното европейско платонознание предлага нов подход при интерпретирането на писаните Платонови диалози, както и при оценката на Платоновото отношение към писаната и устната форма на философията.
 
Вижте каталозите с издания на всеки един от членовете ни!
 
Created by FORMAT.BG
Vasil Tsintsev / http://cincev.com