BSPH-bulgarian society of publishers in humanities
 
 
 
EN
 
 
 

Издателска къща КХ - КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ


Серия ЕТОСИ
- отваря пространства за избори
- споделя места за мислене и начини на живот
- събира Имена със свой Етос, а значи - Лице
- поддържа движението към частни истини
автор:
Ясна Котеска
заглавие:
Санитарна енигма
 
превод от македонски: Станимир Панайотов
2012 г., с. 320, ISBN: 978 954 587 160 3
Книгата изследва проблематиката на "чистото" от културологична и психоаналитична гледна точка. Акцентира се връзката между чистота и конструиране на идентичност. Преразглежда се "субектността" чрез две нови понятия - разширен субект и агломератна психика. Късната постмодерност се представя като епоха на санитарността.
Авторката преподава в университета в Скопие. Занимава се с литературна теория и психоанализа.
 
автор:
Джани Ватимо
заглавие:
Нихилизъм и еманципация
Етика, политика, право
 
превод от италиански: Кристиан Кацори, Тодор Петков
2011 г., с. 236, ISBN: 978 954 587 159 7
Четиринадесет студии на световноизвестния италиански философ, посветени на съдбата на Запада и бъдещето на Европа, новите технологии, културния плурализъм, обкръжаващата среда, хуманното правосъдие... Двете основни понятия-изобретения на Ватимо - позитивен нихилизъм и слабо мислене - тук получават социално тълкуване и приложение.
 
автор:
Ханс-Георг Гадамер
заглавие:
Наследството на Европа
 
превод от немски: Теодора Карамелска
2009 г., ISBN: 978 954 587 138 2
Гадамер е една от ключовите фигури в хуманитаристиката на многоликия 20 в. - не просто следовник на епохата, но и неин съзидател.
Днес, когато съвременният човек мисли себе си като гражданин на света и носител на ценностите на обединена Европа, прочитът на Гадамер е свръхнавременен. Есетата разискват науките и изкуствата в контекста на европейската традиция и са предназначени за всички, които разбират съществуването си като неделима част от нея.
 
автор:
Жан Бодрияр
заглавие:
Да забравим Фуко
 
превод от френски: Антоанета Колева
2008 г., с. 90, ISBN: 954 587 126 1, 978 954 587 126 9
 
автор:
колектив
заглавие:
Световните религии в Америка
 
съставител:Джейкъб Нюзнър
превод от английски: Антоанета Николова, Кристиан Кацори
2008 г., с. 496, ISBN: 978954587....
Книгата представя всички световни религии, както те процъфтяват навсякъде, но и в техните характерно американски форми. Към това добавя и специално внимание към „произведените” в самата Америка религии – сциентология, адвентисти от седмия ден, Свидетели на Йехова, Християнска наука, теософия, Светии от последния ден, неопаганизъм и вещерство... На всяка вяра е посветена отделна глава, написана от реномиран специалист в областта.
 
автор:
Джани Ватимо
заглавие:
След християнството
За едно нерелигиозно християнство
 
превод от италиански: Кристиан Кацори
2006 г., с. 192, ISBN: 954 587 128 9, 978 954 587 128 3
 
автор:
Хана Арент
заглавие:
Насилие и политика
 
превод от английски: Константин Янакиев
2007 г., с. 224, ISBN: 978 954 587 125 2
Книгата се състои от три текста на Арент, посветени на насилието, политиката, революцията и гражданското неподчинение. Единият от тях е интервю, в което тя анализира практическите крайности, до които води липсата на диференциране на основни теоретични понятия. Задължително и дълбоко четиво, което не само представя понятия, но е и сериозно обвързано с политическото – а това придава още повече актуалност на книгата.
 
автор:
Майкъл Уолзър
заглавие:
За толерирането
 
превод от английски: Мартин Канушев
2007 г., с. 144, ISBN: 954 587 124 5, 978 954 587 124 5
 
автор:
Чарлс Тейлър
заглавие:
Разновидности на религията днес
Преосмисляне на Уилям Джеймс
 
превод от английски: Тодор Петков
2006 г., с. 128, ISBN: 954 587 116 4
 
автор:
Ричард Рорти / Джани Ватимо
заглавие:
Бъдещето на религията
Солидарност, милосърдие, ирония
 
съставител:Сантяго Забала
превод от италиански: Кристиан Кацори
2005 г., с. 120, ISBN: 954 587 114 8
Книгата е за постхристиянската рефлексия след „смъртта на Бог“.
Рорти разглежда постемпирицисткия прагматизъм на САЩ, а Ватимо акцентира върху постмодерната насока на Европа. Неговото „слабо мислене“ е резултат от пострелигиозната култура, където връзката на вярващия с Бога е мека. Солидарност, милосърдие и ирония стават закон на постмодерното.
Книгата е за интересуващи се от философия на религията, социология, културология, теисти и атеисти...
 
автор:
Пиер Видал-Наке
заглавие:
Убийците на паметта
 
превод от френски: Галина Вълчинова
2005 г., с. 200, ISBN: 954 587 111 3
 
автор:
Фредрик Джеймисън
заглавие:
Единствена модерност
Есе върху онтологията на настоящето
 
превод от английски: Капка Герганова
2005 г., с. 224, ISBN: 954 587 107 5
 
автор:
Ив Козофски-Седжуик
заглавие:
Епистемология на прикритостта
 
превод от английски: Антоанета Колева, Капка Герганова, Асен Давидов
2004 г., с. 336, ISBN: 954 587 106 7
 
автор:
Джована Борадори
заглавие:
Философия по време на терор
Диалози с Ю. Хабермас и Ж. Дерида
 
превод от английски: Константин Янакиев
2004 г., с. 256, ISBN: 954 587 105 9
 
автор:
Джорджо Агамбен
заглавие:
Homo sacer
Суверенната власт и оголеният живот
 
превод от италиански: Снежанка Михайлова
2004 г., с. 240, ISBN: 954 587 104 0
 
автор:
Джани Ватимо
заглавие:
Краят на модерността
Нихилизъм и херменевтика в постмодерната култура
 
превод от италиански: Тодор Петков, Кристиан Кацори, Снежанка Михайлова
2004 г., с. 224, ISBN: 954 587 094 Х
 
автор:
Ханс Кюнг
заглавие:
Проект за световен етос
 
превод от немски: Владимир Теохаров
2003 г., с. 192, ISBN: 954 587 092 3
 
автор:
Джудит Бътлър
заглавие:
Безпокойството около родовия пол
Феминизмът и подриването на идентичността
 
превод от английски: Диана Захариева
2003 г., с. 224, ISBN: 954 587 091 5
 
автор:
Стенли Фиш
заглавие:
Няма такова нещо като свободно слово
и това е добре
 
превод от английски: Милена Якимова, Милен Русков
2003 г., с. 416, ISBN: 954 587 090 7
 
автор:
Крейг Калхун
заглавие:
Критическа социална теория
Култура, история и предизвикателството на различието
 
превод от английски: Константин Янакиев
2003 г., с. 336, ISBN: 954 587 089 3
 
автор:
Тери Игълтън
заглавие:
Идеята за култура
 
превод от английски: Правда Спасова
2003 г., с. 160, ISBN: 954 587 088 5
 
автор:
Роналд Дуоркин
заглавие:
Да се отнасяме към правата сериозно
 
превод от английски: Ивелина Иванова
2003 г., с. 480, ISBN: 954 587 087 7
 
автор:
Роман Ингарден
заглавие:
Човекът
 
превод от полски: Правда Спасова
2003 г., с. 168, ISBN: 954 587 085 0
 
автор:
Жан-Франсоа Лиотар
заглавие:
Постмодерни поуки
 
превод от френски: Любен Каравелов
2002 г., с. 208, ISBN: 954 587 083 4
 
автор:
Стивън Тулмин
заглавие:
Завръщане към разума
 
превод от английски: Милен Русков
2002 г., с. 304, ISBN: 954 587 082 6
 
автор:
Дейвид Лоуентал
заглавие:
Миналото е чужда страна
 
превод от английски: Милен Русков
2002 г., с. 752, ISBN: 954 587 080 Х
Къде отива миналото?
Може ли да се повтори?
Какво е отношението история-памет?
Докога трае миналото?
Тази книга представя своя Етос, споделяйки места за мислене и начини за живот на миналото, като разкрива перспектива, непозната за XIX в. – миналото не като интимна и непосредствена част от настоящето, а като далечно пространство и време в чужда страна.
Книгата с над 100 илюстрации е за всеки, който се вълнува от ролята на миналото.
 
автор:
Ги Окенгем
заглавие:
Хомосексуалното желание
 
превод от френски: Антоанета Колева
2001 г., с. 168, ISBN: 954 587 071 0
 
автор:
Марсел Мос
заглавие:
Магията
 
превод от френски: Вера Давидова
2001 г., с. 176, ISBN: 954 587 069 9
 
автор:
Джон Дюи
заглавие:
Човешка природа и поведение
 
превод от английски: Елица Станоева
2001 г., с. 304, ISBN: 954 587 068 0
 
автор:
Шийла Бенхабиб
заглавие:
Ситуиране на Аз-а
Родов пол, общност и постмодернизъм в съвременната етика
 
превод от английски: Капка Герганова
2001 г., с. 326, ISBN: 954 587 067 2
 
автор:
Чарлс Тейлър
заглавие:
Безпокойството на модерността
 
превод от английски: Катерина Лазарова
1999 г., с. 120, ISBN: 954 587 055 9
 
автор:
Марсел Мос
заглавие:
Дарът
с Въведение от Клод Леви-Строс
 
превод от френски: Илия Илиев (Антоанета Колева за Леви-Строс)
2001 г., с. 200, ISBN: 954 587 054 0
 
автор:
Дейвид М. Халпърин
заглавие:
Сто години хомосексуалност
и други есета върху древногръцката любов
 
превод от английски: Капка Герганова
2000 г., с. 296, ISBN: 954 587 053 2
 
автор:
Майкъл Уолзър
заглавие:
Интерпретация и социална критика
 
превод от английски: Елица Станоева
1999 г., с. 96, ISBN: 954 587 051 6
 
автор:
Аласдър Макинтайър
заглавие:
След добродетелта
Изследване в областта на моралната теория
 
превод от английски: Любомира Радоилска
1999 г., с. 328, ISBN: 954 587 042 7
Проследява прехода на Макинтайър от ранните негативни твърдения за моралната философия към формулиране на положителен отговор на въпроса до какво може да се прибегне, ако не е възможно позоваването на морални критерии.
Само отказът от етоса на модерния свят може да обоснове избора на морално защитима позиция. Философията на морала зависи от историята на морала, тъй като само последната притежава стандарти за разграничаване на порядък и безредие.
 
автор:
Жан-Пиер Вернан
заглавие:
Мит и мислене при древните гърци
Изследвания по историческа психология
 
превод от френски: Любомира Радоилска
1998 г., с. 206, ISBN: 954 587 041 9
 
автор:
Жорж Батай
заглавие:
Еротизмът
 
превод от френски: Антоанета Колева
1998 г., с. 276, ISBN: 954 587 039 9
 
автор:
Жак Дерида
заглавие:
Апории
Умиране - очакване на пределите на истината
 
превод от френски: Антоанета Колева
1998 г., с. 112, ISBN: 954 587 037 0
 
автор:
Хана Арент
заглавие:
Човешката ситуация
 
превод от английски: Константин Янакиев
1997 г., с. 328, ISBN: 954 587 036 2
 
автор:
Ричард Рорти
заглавие:
Случайност, ирония и солидарност
 
превод от английски: Ина Мерджанова
1998 г., с. 264, ISBN: 954 587 032 Х
 
 
 
Вижте каталозите с издания на всеки един от членовете ни!
 
Created by FORMAT.BG
Vasil Tsintsev / http://cincev.com