BSPH-bulgarian society of publishers in humanities
 
 
 
EN
 
 
 

Издателска къща КХ - КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ


автор:
Роберт Геварт и колектив
заглавие:
Война в мирно време
Паравоенното насилие в ЕВропа след Голямата война
 
съставител:Роберт Геварт, Джон Хорн
превод от английски: Николай Вуков, Галина Лозанова
2014 г., с. 376, ISBN: 978 954 587 187 0
Първата световна война не свършва, както се смята, през ноември 1918 г. Защото чак до 1923 г. ред държави в Европа са арена на насилия. Те се вършат от паравоенни формации, които в някои случаи се противопоставят на държавните армии, а в други ги допълват и изместват. Опират се на различни идеи – национализъм, антиболшевизъм, антисемитизъм…
Това е първата книга, която системно изследва тези феномени във всички европейски региони.
 
автор:
Сиймор Мартин Липсет
заглавие:
Американската изключителност
нож с две остриета
 
превод от английски: Ася Захариева, Ваня Серафимова
2012 г., с. 420, ISBN: 978954 587 169 6
Отликата на САЩ от останалите страни е и тема на дискусии, и повод за безпокойство. Тази книга се занимава именно с това: и с класически акценти в дискусията, и с гранични случаи - на афроамериканците, на успелите евреи, на отчуждените интелектуалци. Сравнява американската изключителност и с японската уникалност, и с най-близките съседи на САЩ - канадците.
Класическо изследване на прочутия политически социолог.
 
автор:
Д. Дуоркин, Р. Дуоркин, Д.Ф. Томпсън, Р. Дресър, О. О'Нийл, Р. Роудс, Д. Капоци, Д. Агич и др.
заглавие:
Автономия и биоетика
студии, първа част
 
съставител:Валентина Кънева
превод от английски: В. Кънева, Б. Кацарска, К. Петров, О. Касабов, С. Борисова, Х.П. Тодоров
2012 г., с. 308, ISBN: 978954 587 153 5
Какво е автономия? Къде са границите на неприкосновеното лично пространство? А на самоопределението? А как се преценява автономността на пациента? Защо е трудно да бъдат приемани отказите от лечение? Какви са приемливите и неприемливите ограничения в областта на репродукцията? С какво е свързана дългосрочната грижа за хронично болни?...
На тези и много други важни проблеми са посветени текстовете в антологията, представени от доцент В. Кънева.
 
автор:
колектив
заглавие:
Автономия и биоетика
студии, втора част
 
съставител:Валентина Кънева
2011 г., с. 184, ISBN: 978 954 587 162 7
Студиите са посветени на основния принцип в биоетиката и медицинската етика - принципа за уважение към автономията, като се включват в дискусиите около самото понятие "автономия".
Автономията в днешната морална и политическа философия, авторитетът и достойнството, правните проблеми около съгласието за лечение и правото на информираност на пациента, трансплантационната медицина, донорството - това са част от темите на студиите.
 
автор:
Албърт Р. Джонсън
заглавие:
Раждането на биоетиката
 
превод от английски: Ина Димитрова, Росен Люцканов
2011 г., с. 630, ISBN: 978 954 587 156
Животът? Тази ценност става относителна при новите медицински технологии. Поле на най-висш дебат става биоетиката – да се поддържа ли животът на пациента, когато той е в безсъзнание? Вреда ли са експериментите с умиращи, които дават ценни знания? Кой има право да живее? Кой трябва да умре? Кой може и трябва да решава?
Тази книга е сред най-прочутите в областта и описва възникването на биоетиката като поле на мислене, говорене и действане.
 
автор:
Саския Сасен
заглавие:
Глобалният град
Ню Йорк, Лондон, Токио
 
превод от английски: Елица Станоева
2011 г., с. 568, ISBN: 978 954 587 157 3
"Глобалният град" - ето такъв е новият тип пространствена единица, която се диагностицира в книгата, превърнала се в класика на социалните науки през последните години. С което Сасен дава забележителен стимул за промяна не само на начина, по който се мисли за модерните градове, но и на разбирането за глобализацията.
Професор Сасен е съдиректор на Комитета за глобално мислене, вж. повече инфо и текстове на адрес: www.saskiasassen.com
 
автор:
Лучиан Боя
заглавие:
История и мит в румънското съзнание
 
превод от румънски: Стилиян Деянов
2010 г., с. 400, ISBN: 978 954 587 151 1
През 1997г. тази книга предизвиква сензация в Румъния и преосмисляне на ред исторически събития. В нея се разграничава историята, "такава, каквато е била", и различните разкази за нея - неизбежно деформирани и митологизирани, за да обслужват променящите се гледни точки на наастоящето.
Книгата е преведена на много езици и е един от ориентирите не само в румънската, но и в балканската и цялата източноевропейска историография и политология.
 
автор:
Хюбърт Л. Драйфъс
заглавие:
Интернет
 
превод от английски: Ася Захариева, Росен Люцканов
2010 г., с. 240, ISBN: 978 954 587 150 4
Авторът, посветил десетилетия размисъл на отношението философия-технология-технология-бъдеще, тук анализира въпроси относно шансовете или рисковете на глобалната виртуална мрежа да осъществи, тръгващата още от Платон мечта за "освобождаване от тялото"; да реши проблемите на всеобщото образование и да доведе човечеството до ново ниво на общност; да превърне всекиго в експерт чрез "iPod" революцията...
 
автор:
Роналд Дуоркин
заглавие:
Възможна ли е демокрацията тук?
 
превод от английски: Ваня Серафимова, Капка Герганова
2008 г., с. 244, ISBN: 978 954 587 134 4
 
автор:
Майкъл Уолзър
заглавие:
Сфери на справедливостта
Защита на плурализма и равенството
 
превод от английски: Капка Герганова, Ваня Серафимова, Емил Григоров
2009 г., с. 496, ISBN: 978 954 587 135 1
Майкъл Уолзър (1935) е социално-политически и морален теоретик с огромно световно признание, професор в принстънския Institute for Advanced Studies. Тази книга е неговото основно произведение - в нея е разгърната специфичната му теория за "комплексното равенство", която представлява една от ключовите съвременни теории за разпределителната справедливост.
 
автор:
Никлас Луман
заглавие:
Въведение в системната теория
 
съставител:Дирк Бекер
превод от немски: Нина Николова, Марина Лякова
2008 г., с. 368, ISBN: 978 954 587 136 8
 
автор:
Бенджамин Р. Барбър
заглавие:
Джихад и Мак-свят
Предизвикателството на тероризма към демокрацията
 
превод от английски: Константин Янакиев
2008 г., с. 432, ISBN: 978 954 587 129 0
Тази книга, преведена на над 20 езика, анализира конфликта между глобално експанзиращия консумативизъм (Мак-свят) и религиозния фундаментализъм (Джихад), но не като сблъсък на цивилизации, а като израз на напрежения, залегнали в единната глобална цивилизация. Тези два осови принпринципа на нашето време са показани като разминаващи се във всичко, освен в едно: и двата заплашват демокрацията и по своему са безразлични към свободата.
 
автор:
Рюдигер Сафрански
заглавие:
Колко глобализация може да понесе човекът?
 
превод от немски: Анета Иванова, Владимир Теохаров
2006 г., с. 120, ISBN: 954 587 123 7, 978 954 587 123 8
"Кацането на луната през 1969 г. и погледът към нашата синя планета, отправен от космоса, навярно е рожденият ден на модерното глобално съзнание. След това от еуфория все повече изпадаме в паника. Защото, докато световното общество и световната история са въвлечени в глобализацията както никога преди, се пробужда и изпълненото със страх съмнение дали не съществува прекалено много или пък прекалено неправилна глобализация..."
 
автор:
колектив
заглавие:
Ренесанс на утопията
Фигури на бъдещето през 21 век
 
съставител:Рудолф Мареш, Флориан Рьотцер
превод от немски и английски: Нина Николова, Теодора Карамелска, Тодор Петков
2006 г., с. 224, ISBN: 954 587 122 9, 978 954 587 122 1
Авторите на тази книга са убедени, че утопичното мислене има своето бъдеще. Текстовете им представят конкретно поместени, напълно реалистични утопии, които размиват границата между наука и литература. Фокусът е поставен не само върху новите интердисциплинарни науки - био и нанотехнологиите, компютърните и мрежовите технологии, роботиката и постхуманизма - но и върху теми и области, които са класически за утопията (политика, труд, общество).
 
автор:
Робърт Дал
заглавие:
Демокрацията и нейните критици
 
превод от английски: Капка Герганова
2006 г., с. 560, ISBN: 954 587 120 2
В тази "библия" на демократичната теория един от най-прочутите политически теоретици на нашето време дава своите отговори на въпроси като "какво е демокрация?", "защо тя е важна?". Основните положения на теорията за демокрацията тук са не само изложени, но и тествани "в битка" срещу дяволски трудните въпроси, издигани от нейните критици. Теорията за демокрацията е преподредена, включително в перспектива "какво ни предстои?".
 
автор:
Робърт Нозик
заглавие:
Анархия, държава и утопия
 
превод от английски: Ивелина Иванова
2005 г., с. 432, ISBN: 954 587 119 9
Авторът (1938-2002) е сред водещите световни фигури в областта на политическата теория, етиката и философията като цяло. Най-известен е именно със защитата си на либертаристката философия в политологичния бестселър "Анархия, държава и утопия", в който обосновава необходимостта само от ограничено управление, т.е. от т.нар. "минимална държава", сведена в общи линии до функцията защита.
 
автор:
Талкот Парсънс
заглавие:
Еволюцията на обществата
 
превод от английски: Константин Янакиев
2005 г., с. 304, ISBN: 954 587 113 Х
Парсънс (1902-1979) е създателят на онази обща теоретична система за анализ на обществото, която е наречена структурен функционализъм. Неговата цел е изработването на единна концептуална мрежа за цялата социология с изходна точка - теорията на социалното действие. Изданието тук събира две от късните книги на Парсънс, които са представителни за зрялата му теория, както и специално изготвен речник на специфичните му понятия.
 
автор:
Ерик Вейл
заглавие:
Политическа философия
 
превод от френски: Иглика Луканова
2005 г., с. 304, ISBN: 954 587 112 1
Книгата е класическо по тематика и стил изследване. Анализира проблемите пред съвременната държава: конфликта между нея и обществото, глобализацията, наложителността от нова международна политическа организация, но и рисковете, които тя би носила. Посочва се залогът на всяко политическо действие: реалната свобода на индивида и възможността всеки един човек да води смислен живот, като се намали социалното и политическо насилие.
 
автор:
Харолд Гарфинкъл
заглавие:
Изследвания по етнометодология
 
превод от английски: Тодор Христов
2005 г., с. 304, ISBN: 954 587 109 1
Класика на съвременната социология, вдъхновила широк диапазон от изследвания в социалните науки и лингвистиката. Етнометодологията е изследване на начините, по които обикновените хора конструират устойчив социален свят посредством всекидневни изрази и действия. Авторът анализира именно методите, които хората използват във всекидневието си, за да описват собствените си дейности и да им придават смисъл.
 
автор:
Норберт Болц
заглавие:
Консумистически манифест
 
превод от немски: Александър Андреев
2004 г., с. 160, ISBN: 954 587 108 3
"Основната теза на консумистическия манифест гласи: 21 век започва с критика на либералния разум, която религиозните фанатици пишат на световния език на насилието... Ако това е вярно, на Запада му остава една-единствена надежда: мирът на пазара. Консумизмът е имунната система на световното общество срещу вируса на фанатичните религии"
 
автор:
Дейвид Хелд
заглавие:
Демокрацията и глобалният ред
От модерната държава към космополитно управление
 
превод от английски: Диана Захариева
2004 г., с. 448, ISBN: 954 587 103 2
Книгата предлага систематизирано виждане както на политическата теория на демокрацията, така и на днешните проблеми пред нея. Първа част е посветена на традиционните схващания за демокрацията; втора част проследява еволюцията на модерната национална държава; трета част изследва теоретичните основи на демокрацията и демократичната държава, а четвърта част развива един оригинален "космополитен" модел на демокрация.
 
автор:
колектив
заглавие:
Глобални модерности
 
съставител: М. Федърстоун, С. Лаш, Р. Робертсън
превод от английски: Милен Русков
2004 г., с. 384, ISBN: 954 587 101 6
Тази книга представлява студии на утвърдени европейски и американски изследователи по ключови въпроси на разрастващия се дебат около все по-глобализиращите се социални отношения. Важна обща тема е възникването на транснационални медийни, етно- и техно- "пейзажи": онези международни социални, политически и културни институции, които постепенно заместват националните.
 
автор:
Питър Л. Бъргър и др.
заглавие:
Десекуларизацията на света
Възраждащата се религия и световната политика
 
съставител:Питър Л. Бъргър
превод от английски: Станимир Панайотов
2004 г., с. 192, ISBN: 954 587 100 8
Тази книга отправя предизвикателство към убеждението, че съвременният свят става все по-нерелигиозен, като показва, че един от изненадващите ефекти на модернизацията е усилване на религията. Седмина експерти фокусират вниманието си върху няколко геополитически регионса и няколко религии - християнство (католицизъм и протестантство), ислям, юдаизъм, будизъм - и дават доказателства за възраждането на религията в света.
 
автор:
Роджърс Брубейкър
заглавие:
Национализмът в нови рамки
Националната общностност и националният въпрос в Нова Европа
 
превод от английски: Диана Захариева
2004 г., с. 336, ISBN: 954 587 099 0
 
автор:
Юрген Хабермас
заглавие:
Постнационалната констелация
политически есета
 
превод от немски: Владимир Теохаров
2004 г., с. 256, ISBN: 954 587 098 2
"Нашите общества, конструирани като национални държави, но подхвърлени на денационализиращи тласъци, днес "се отварят" към едно породено от икономиката световно общество. Аз се интересувам от въпроса, дали едно нова политическо "затваряне" на това глобално общество е желателно и как то в дадения случай е възможно. Къде би могъл да се скрие политическият отговор на предизвикателствата, отправени от постнационалната констелация?" Ю. Хабермас
 
автор:
Шантал Муф и др.
заглавие:
Измерения на радикалната демокрация
Плурализъм, гражданство, общност
 
съставител:Шантал Муф
превод от английски: Капка Герганова
2004 г., с. 368, ISBN: 954 587 097 4
 
автор:
Жак Атали
заглавие:
Братства
Една нова утопия
 
превод от френски: Антоанета Колева
2003 г., с. 192
"Да изпиташ удоволствието от щастието на другите": дали това, наречено "Братство", ще бъде утрешната утопия? През един ескиз на всички отминали утопии тази книга поставя началото на една огромна предстояща работа по напълно необсъждани досега проблеми, които свидетелстват за приближаващата необходимост от установяване на една бранска и планетарна демокрация. Но след какви сътресения и чрез какви действия?
 
автор:
И. Кант, М. Ж. А. Н. дьо Кондорсе, Й. Г. Фихте
заглавие:
Космополитизъм срещу национализъм
Произход на идеите в Просвещението
 
съставител:Антоанета Колева
превод от немски и френски: Владимир Теохаров, Антоанета Колева
2003 г., с. 96, ISBN: 954 587 093 1
 
автор:
Улрих Бек
заглавие:
Що е глобализация?
Заблудите на глобализма - отговори на глобализацията
 
превод от немски: Светла Маринова
2001 г., с. 256, ISBN: 954 587 076 1
Тази важна книга е увлекателно въведение в ставащия все по-объркан дебат за глобализацията. Целта на Бек е да поясни многозначителността на този дебат, за да разграничи различните типове глобализация и да предпази читателя от концептуални обърквания. Но най-важно за книгата остава това, че тя разтваря хоризонт за търсенето на политически отговори на глобализацията.
 
автор:
Славой Жижек
заглавие:
Понеже не знаят какво правят
Насладата като политически фактор
 
превод от английски: Милен Русков
2001 г., с. 344, ISBN: 954 587 072 9
 
автор:
Джон Кекеш
заглавие:
Против либерализма
 
превод от английски: Капка Герганова
2001 г., с. 312, ISBN: 954 587 070 2
Историята на либерализма, смятан за алтернатива на всяка авторитарност, е история на успеха. Той е доминираща идеология на нашето време. Тази книга е критика на либерализма. Според нея той е неспособен да постигне собствените си цели (либерални ценности като равенство, справедливост и плурализъм), тъй като е изпълнен с противоречия. Авторът е професор по философия в Университета в Албани, Ню Йорк.
 
автор:
Робърт Низбет
заглавие:
Социална промяна и история
Аспекти на западната теория на развитието
 
превод от английски: Светлана Христова
2000 г., с. 336, ISBN: 954 587 061 3
Теорията за развитието е една от най-старите и влиятелни Западни идеи, в чиято перспектива е разположено и изучаването на социалната промяна. Тъкмо тази перспектива, нейните предпоставки и последици за изследването на обществото са основният предмет на тази книга. Авторът проследява в брилянтна и детайлна последователност нейното разработване от мъдреци, философи, историци и социални учени.
 
автор:
Никълъс Решер
заглавие:
Плурализмът
Против изискването за консенсус
 
превод от английски: Тодор Петков, Капка Герганова
2001 г., с. 256, ISBN: 954 587 052 4
 
автор:
Чарлс Тейлър и др.
заглавие:
Мултикултурализъм
Изследване върху политиката на признаване
 
превод от английски: Майя Грекова
1999 г., с. 184, ISBN: 954 587 044 3
Къде позиционираме себе си днес?

Дебат за толерантността в политиките на либералнодемократичните общества и за равнопоставеността на общностите – малките и големите, локалните и глобалните.

В полето на културните изследвания Тейлър и коментаторите му дават ценна насока в разбирането на чуждите гледни точки, разширяващи собствените ни хоризонти. В разнообразието на културните традиции и взаимодействието им лежи същността на мултикултурализма.
 
автор:
Бенедикт Андерсън
заглавие:
Въобразените общности
Размишления върху произхода и разпространението на национализма
 
превод от английски: Яна Генова
1998 г., с. 224, ISBN: 954 587 039 7
Какво кара хората до обичат нацията си и да умират за нея, както и да мразят и да убиват в нейно име?

"Целта на тази книга е да предложи интерпретация на "аномалията" национализъм... Моята изходна позиция е, че както "националност", така и "национализъм", са културни артефакти от особен вид... Предлагам следното определение на нация: тя е въобразена политическа общност..." Б. Андерсън
 
автор:
Робърт Хайлбронър
заглавие:
Капитализмът на 21 век
 
превод от английски: Тодор Петков
1997 г., с. 104, ISBN: 954 587 034 6
След пропадането на комунизма в руините на историята може би по-интригуващо от всякога е какъв ще бъде хода на неговия завоевател - капитализма. В увлекателна проза авторът, известен американски икономически историк, прави точно това - описва и сравнява предложените до сега сценарии на неговото развитие, след което обсъжда какво ще се случи с нас през идващите години. Книгата посочва възможности, без да предрича - дава "храна на мисълта".
 
автор:
колектив
заглавие:
Духът на Анали
 
съставител:Лиляна Деянова
превод от френски: Албена Янева, Антоанета Колева, Евгения Давидова, Зорница Венкова, Лиляна Деянова, Олга Николчева, Тони Николов
1997 г., с. 240, ISBN: 954 587 030 3
В замисъла на представяния сборник с текстове има нещо много повече от споделяне на общото мнение, че става дума за наистина "най-влиятелното направление в историческата наука на ХХ век". Става дума за част от търсенето не просто на нова историческа наука, а на една нова хуманитаристика.
 
автор:
Морис Халбвакс
заглавие:
Колективната памет
 
превод от френски: Боряна Димитрова
1996 г., с. 208, ISBN: 954 587 022 2
"Историята може да се представя като универсалната памет на човешкия род. Няма обаче универсална памет. Всяка колективна памет има за свой носител група, ограничена в пространството и времето... Историята е картина на промените... Колективната памет, обратно, е картина на приликите и е естествено да е убедена, че групата остава и е оставала същата".
Морис Халбвакс
 
автор:
Адам Селигман
заглавие:
Идеята за гражданското общество
 
превод от английски: Живко Христов
1995 г., с. 304, ISBN: 954 587 016 8
""Законите на разума" като последен арбитър при етическите и моралните дилеми се поставят под въпрос по-често, особено в съвременната постмодерна мисъл. Именно това съмнение в основните начала води след себе си множество нови въпроси. И тези въпроси стоят в основата на класическите дискусии за същността на гражданското общество, възродени напоследък."
Адам Селигман
 
автор:
Робърт Бела и др.
заглавие:
Навици на сърцето
Индивидуализмът и ангажираността в живота на американците
 
превод от английски: Ина Мерджанова, Елена Нойкова, Милена Григорова
1995 г., с. 504, ISBN: 954 587 013 3
Преди век Токвил анализира отношението американски характер - американско общество. Описвайки нравите на американците от миналия век, той ги нарече 'навици на сърцето'. Тъкмо онези черти на американския характер, които Токвил пръв, с възхищение но и с безпокойство, назова "индивидуализъм", са централната ос на тази диалогова книга. Съчетанието на фин теоретичен анализ с жива емпирия се опитва да узнае как изглежда този индивидуализъм днес.
 
автор:
Емил Дюркейм
заглавие:
Избрано
 
съставител:Лиляна Деянова
превод от френски: Боряна Димитрова
1994 г., с. 168, ISBN: 954 587 011 7
Антологията включва:

Социологията и социалните науки
Курс по социални науки
Принципите на 1789 и социологията
Френската социология през ХІХ век
Какво е това социален факт
За разделението на обществения труд
Елементарни форми на религиозен живот
Самоубийството
Върху дефиницията на социализма
Бъдещето на религията
За историческото образование
 
Вижте каталозите с издания на всеки един от членовете ни!
 
Created by FORMAT.BG
Vasil Tsintsev / http://cincev.com