BSPH-bulgarian society of publishers in humanities
 
 
 
EN
 
 
 
Издателска къща КХ - КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ
изд. къща КХ - Критика и Хуманизъм
пл. "Славейков" 11, София 1000
тел./факс: 98 00 243
kx@bsph.org
www.bsph.org/kx
Антоанета Колева
Ася Захариева
"ИЗДАТЕЛ С ФИЛОСОФИЯ"

КХ - КРИТИКА и ХУМАНИЗЪМ е независимо издателство, основано през 1990 г.

Единственият български издател, специализиран в съвременни хуманитарни дискурси.
Убеден, че трябва да допринася за поддържането на множество равностойни гласове в хуманитаристиката чрез роля на на помощник и предизвикател.

Сред най-утвърдените поредици на КХ са 'Етоси', 'Социооптики', 'Varius', 'Ex Arte', "Нова хуманитаристика", а сред най-новите - "Трансверсали" и "Един ден открих удивен".

Изданията могат да се поделят така:

• Преводи на образцови или интелектуално провокативни съвременни текстове в полета като философия, социология, политология, културология, психология, история, литературна критика, със специален акцент върху постмодернизма и подчертана ирония към самото това етикетиране по области.

• Публикации, ориентирани към подпомагане на образователните или изследователските програми на местната академична среда.

• Отосително ново поле за издателска намеса е онази изящна литература, която показва как смайващо общи са изворите на идеи за хуманитаристика и проза, доколкото изобщо е възможно строго прокарване на разделителни линии между тези дискурсивни жанрове.


добре дошли за книгите в офиса ни!

п р и е м н о в р е м е
понеделник и сряда следобед, до 19 ч.
Вижте каталозите с издания на всеки един от членовете ни!
 
Created by FORMAT.BG
Vasil Tsintsev / http://cincev.com