BSPH-bulgarian society of publishers in humanities
 
 
 
EN
 
 
 
Фондация ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК
Литературен вестник
ул. "Иван Рилски" 1
1606 София
e-mail: litvestnik@yahoo.com
"Литературен вестник" е седмично издание за литература и култура, което излиза от 1991 г. Вестникът публикува българска и преводна художествена литература, критически рецензии за книги, кино, театър, музика и изобразително изкуство, статии върху литературната история и теория, както и публицистични текстове, дебатиращи ключови въпроси от актуалната културна и социално-политическа ситуация. Изданието стои в центъра на радикалната смяна на литературния език и мисленето за литературата, белязала 90-те години.
"Литературен вестник" предлага на творците и интелектуалците поле, свободно от императивите на масовата култура и посттоталитарните идеологии. Вестникът се стреми да представя най-новото и оригиналното както в българската литература, така и в литературите на бившия "Западен свят" и "Източна Европа".
"Литературен вестник" се издава от фондация "Литературен вестник". Редколегията включва Едвин Сугарев (гл. редактор), Малина Томова (зам. гл. редактор), Георги Господинов, Бойко Пенчев, Пламен Дойнов, Амелия Личева, Йордан Ефтимов и Ани Бурова.

Вижте каталозите с издания на всеки един от членовете ни!
 
Created by FORMAT.BG
Vasil Tsintsev / http://cincev.com